Jesteś tutaj: Start / Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Szkole Podstawowej nr 88 w Warszawie prowadzone są nastepujące rejestry i ewidencje:

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*

Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Dokumentacja kadrowa.

Ponadto:

Sekretariat:

 1. Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)
 2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 3. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
 4. Pocztowa książka nadawcza
 5. Wykaz pracowników pedagogicznych
 6. Dziennik korespondencyjny
 7. Rejestr skarg i wniosków

Dyrektor:

 1. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 2. Rejestr protokołów zebrań rad pedagogicznych

Wicedyrektor:

 1. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

Kierownik świetlicy:

 1. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy
 2. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy

Dokumenty związane z BHP:

 1. Rejestr wypadków pracowniczych
 2. Rejestr wypadków uczniowskich

Dokumenty pracownicze:

 1. Wykaz pracowników administracji i obsługi
 2. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 3. Ewidencja zwolnień lekarskich

 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
Data utworzenia:2021-03-04
Data publikacji:2021-03-04
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Pyrkosz
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Pyrkosz
Liczba odwiedzin:1245