Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza

Menu przedmiotowe

Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Status prawny

Organem prowadz±cym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Szkoła działa na podstawie:

Nadzór pedagogiczny nad szkoł± sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.