Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza

Menu przedmiotowe

Valid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!

Ewidencje i rejestry

Prowadzone ewidencje, rejestry:

1. Księga ewidencji uczniów

2. Księga uczniów

3. Arkusze ocen

4. Dzienniki lekcyjne

5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

6. Ewidencja legitymacji szkolnych

7. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

8. Księga protokołów Rady Pedagogicznej

9. Zarządzenia dyrektora szkoły

10. Listy pracowników

11. Akta osobowe pracowników

12. Akta osobowe byłych pracowników

13. Księgi inwentarzowe